Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
26
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
234
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
14.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Korrakaitsekomisjon; Õiguskomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.06.07Menetluse lisadokumentalko statistika juuni 2007 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.06.0712Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
18.06.071Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.06.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.06.071Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0713Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 26 Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
28.06.07Linnavolikogu liige Matti TarumMuudatusettepanek fail[Tekst]  
28.06.07Keskerakonna fraktsioon fail[Tekst]  
28.06.07Linnavolikogu liige Liisa-Ly PakostaMuudatusettepanekud fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst