Õigusakt

Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A -16 asuvate korteriomandite müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
188
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
241
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
14.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.06.07Menetluse lisadokumentEhitisregistri andmestik failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentInventariseerimise joonised failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentMüügi ettepanek failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentRavi tn 11A-12 failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentRavi tn 11A-14 failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentRavi tn 11A-16 failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentRavi tn 13 detailplaneeringu algatamine failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.06.0719Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
18.06.0715Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.06.0710Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0731Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 188 Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A -16 asuvate korteriomandite müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
20.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud