Õigusakt

Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
189
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
242
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
14.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.06.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse korraldus failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentAsjaõigusseadus failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentLinnavara valitsemise kord failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentMerivälja tee 24 ehitisregistri andmed failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentMerivälja tee 24 krundi plaan failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentMerivälja tee 24 ruumide eksplikatsioon failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentMerivälja tee 24-3 eksperthinnang failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentMerivälja tee 24-3 kinnistusregistri andmed failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentPirita LOV kiri failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.06.0720Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
18.06.0711Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.06.0711Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0732Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 189 Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
20.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud