Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
24
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
244
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
14.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.06.07Menetluse lisadokumentistungi protokolli 29 pp 69 failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentKOKS failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentTallinna põhimäärus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.06.0722Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
18.06.072Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
20.06.0712Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0710Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 24 Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
18.06.07ÕiguskomisjonTäiendada punkti 63' uue lausega järgmises sõnastuses: "Üksik eluruumi korteriomand käesoleva korra tähenduses on Tallinna linna omandis olev korteriomand, mis asub elamus, milles asuvatest korteriomanditest osa on eraomandis."  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst