Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
179
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
246
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
14.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.06.07Menetluse lisadokumentVälisministeeriumi kiri failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentseaduste väljavõtted failDokumendi tekst     
14.06.07Menetluse lisadokumentVõsa tee 26 ja lähiala osaline kehtetuks tunnistamine failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.06.0724Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
19.06.075Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0722Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 179 Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
19.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud