Õigusakt

Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
171
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
249
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
15.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
18.06.073Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
18.06.074Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.079Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 171 Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst