Õigusakt

Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

[Pealehele]

Õigusakti number:
199
Vastuvõtmise kuupäev:
23.08.07
 
Eelnõu number:
255
Esitaja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
Reg. kuupäev:
15.06.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Õiguskomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.08.077Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
16.08.071Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
21.08.073Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
23.08.077.1Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 199 Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
16.08.07Haridus- ja kultuurikomisjon1. Jätta otsuse eelnõu punktist 1 välja sõnad "ja Kaubandustegevuse seaduse § 16".  
16.08.07Haridus- ja kultuurikomisjon2. Jätta otsuse eelnõu lisa pealkirjast välja sõnad "ja Kaubandustegevuse seaduse § 16".  
16.08.07Haridus- ja kultuurikomisjon3. Muuta otsuse eelnõu lisa preambulat ja sõnastada see järgmiselt: "Alkoholiseaduse §-s 41 tehakse järgmine muudatus:".  
16.08.07Haridus- ja kultuurikomisjon4. Muuta otsuse eelnõu lisa § 1 ja sõnastada see järgmiselt: "Alkoholiseaduse § 41 täiendatakse uue lõikega 1' järgmises sõnastuses: "(1') Valla- või linnavolikogul on õigus määratleda piirkond kui kaugel koolieelsest lasteasutusest, lasteaed-algkoolist, algkoolist, põhikoolist, gümnaasiumist, kutseõppeasutusest, huvialakoolist või noortelaagrist ei või alkoholi müüa."".  
16.08.07Haridus- ja kultuurikomisjon5. Jätta otsuse eelnõu lisast välja § 2.  
16.08.07Haridus- ja kultuurikomisjon6. Muuta otsuse eelnõu seletuskirja lähtudes eelpool toodud ettepanekutest.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
15.06.07Saadetud linnavalitsusele  
25.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks ning Tallinna Ettevõtlusametil esitada kahe kuu jooksul ettepanekud Alkoholiseaduse muutmiseks fail[Tekst]