Õigusakt

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

[Pealehele]

Õigusakti number:
28
Vastuvõtmise kuupäev:
23.08.07
 
Eelnõu number:
262
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
27.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; Rahanduskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.08.071Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
16.08.074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
21.08.074Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.08.071Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
23.08.075Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 28 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst