Õigusakt

Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
204
Vastuvõtmise kuupäev:
23.08.07
 
Eelnõu number:
265
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
05.07.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
05.07.07Menetluse lisadokumentAhtri tn.6 põhijoonis failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentAhtri tn.6 situatsiooniskeem failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentAhtri tn.6 asendiskeem failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentHarju Maavanema vastus 13.03.2007. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentKooskõlastuste koondtabel failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentLeping nr TT-4/K-07 17.04.2007. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentSeaduste väljavõtted failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.08.078Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
16.08.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
23.08.0716Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 204 Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.08.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud