Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
203
Vastuvõtmise kuupäev:
23.08.07
 
Eelnõu number:
266
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
05.07.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
05.07.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse kiri 12.04.2004. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentRingkonnakohtu kohtumäärus 30.06.2006. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentOÜ Delgado taotlus 29.03.2004 failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentOÜ Delgado taotlus 21.01.2005. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentOÜ Delgado taotlus 15.11.2005. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentHarju maavanema kiri 13.05.2004. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentMaa-ameti kiri 24.10.2005. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentMaa-ameti kiri 21.03.2005. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse vastus 19.01.2006. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse kiri 08.03.2005. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentLammutamisele kuulunud hoonete skeem failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentHoonestus-ja krundijaotusplaan failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentOÜ Delgado vastus 05.11.2003. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentArhitektid OÜ lisatingimuste seletuskiri failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentKoosoleku protokoll 29.10.2003. failDokumendi tekst     
05.07.07Menetluse lisadokumentLinnaplaneerimise ameti koosoleku protokoll 21.06.2005. failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.08.079Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
16.08.0716Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
23.08.0715Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 203 Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.08.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud