Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
33
Vastuvõtmise kuupäev:
01.11.07
 
Eelnõu number:
269
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
14.08.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.08.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
21.08.073Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
28.08.072Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.08.078Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
06.09.078Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
13.09.078Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
27.09.073Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
04.10.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
11.10.075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
25.10.072Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
01.11.072Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 33 Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
21.08.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud