Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks (eelnõu nr 272)

[Pealehele]

Õigusakti number:
214
Vastuvõtmise kuupäev:
06.09.07
 
Eelnõu number:
272
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
15.08.07
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.08.0716Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
29.08.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.08.079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
03.09.073Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.09.079Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 214 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
28.08.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud