Õigusakt

Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu nr 274)

[Pealehele]

Õigusakti number:
220
Vastuvõtmise kuupäev:
06.09.07
 
Eelnõu number:
274
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
15.08.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
15.08.07Menetluse lisadokumentMetsavahi tee 4 plaan failDokumendi tekst     
15.08.07Menetluse lisadokumentTartu mnt 79 plaan failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.08.0718Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
29.08.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.08.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
06.09.0716Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 220 Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
29.08.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud