Õigusakt

Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu nr 276)

[Pealehele]

Õigusakti number:
216
Vastuvõtmise kuupäev:
06.09.07
 
Eelnõu number:
276
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
15.08.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
16.08.07Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
16.08.07Menetluse lisadokumentJoonis. Ehitusõigus. Liikluskorralduse ja heakorra lahendus. failDokumendi tekst     
16.08.07Menetluse lisadokumentValdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneering failDokumendi tekst     
16.08.07Menetluse lisadokumentKooskõlastuste koondnimekiri failDokumendi tekst     
16.08.07Menetluse lisadokumentHarju Maavanema kiri. Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu järelevalve failDokumendi tekst     
16.08.07Menetluse lisadokumentTeede- ja tehnovõrkudeleping. failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.08.0720Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
28.08.073Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.08.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
06.09.0711Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 216 Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
28.08.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud