Õigusakt

Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (eelnõu nr 280)

[Pealehele]

Õigusakti number:
224
Vastuvõtmise kuupäev:
20.09.07
 
Eelnõu number:
280
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Nõmme Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
27.08.07
Ettekandja:
Nõmme Linnaosa vanem Rainer Vakra  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
30.08.0710Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
11.09.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
13.09.074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
20.09.074Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 224 Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
11.09.07Linnamajanduskomisjonmuuta otsuse eelnõu lisas Nõmme linnaosa arengukava koostamise etappide ja tähtaegade loetelu järgmiselt:  
11.09.07Linnamajanduskomisjon1. asendada punktis 1 tähtaeg "august 2007" tähtajaga "september 2007";  
11.09.07Linnamajanduskomisjon2. asendada punktis 1.1 tähtaeg "august 2007" tähtajaga "september 2007";  
11.09.07Linnamajanduskomisjon3. asendada punktis 1.2 tähtaeg "september 2007" tähtajaga "oktoober 2007";  
11.09.07Linnamajanduskomisjon4. asendada punktis 2 tähtaeg "september 2007" tähtajaga "oktoober 2007";  
11.09.07Linnamajanduskomisjon5. asendada punktis 3 tähtaeg "oktoober 2007" tähtajaga "november 2007";  
11.09.07Linnamajanduskomisjon6. asendada punktis 4 tähtaeg "oktoober 2007" tähtajaga "november 2007";  
11.09.07Linnamajanduskomisjon7. asendada punktis 5 tähtaeg "november 2007" tähtajaga "detsember 2007";  
11.09.07Linnamajanduskomisjon8. asendada punktis 6 tähtaeg "detsember 2007" tähtajaga "jaanuar 2008";  
11.09.07Linnamajanduskomisjon9. asendada punktis 7 tähtaeg "detsember 2007" tähtajaga "jaanuar 2008".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud