Õigusakt

Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

[Pealehele]

Õigusakti number:
232
Vastuvõtmise kuupäev:
20.09.07
 
Eelnõu number:
281
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haabersti Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
27.08.07
Ettekandja:
Haabersti Linnaosa vanem Viktor Vassiljev  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.08.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
27.08.07Menetluse lisadokumentSeletuskiri
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1
27.08.07Menetluse lisadokumentAsustamata munitsipaaleluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamine
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
30.08.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
12.09.071Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.09.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
20.09.0712Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 232 Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud