Õigusakt

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)

[Pealehele]

Õigusakti number:
223
Vastuvõtmise kuupäev:
20.09.07
 
Eelnõu number:
282
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
27.08.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.08.07Menetluse lisadokumentHarju Maavalitsuse detailplaneeringu järelevalve failDokumendi tekst     
27.08.07Menetluse lisadokumentKooskõlastuste tabel failDokumendi tekst     
27.08.07Menetluse lisadokumentPaljassaare tee 35 skeem failDokumendi tekst     
27.08.07Menetluse lisadokumentPaljassaare tee 35 situatsiooniskeem failDokumendi tekst     
27.08.07Menetluse lisadokumentPaljassaare tee 35 põhijoonis failDokumendi tekst     
27.08.07Menetluse lisadokumentVäljavõtted seadustest failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
30.08.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
11.09.072Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.09.073Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
20.09.073Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 223 Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud