Õigusakt

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

[Pealehele]

Õigusakti number:
225
Vastuvõtmise kuupäev:
20.09.07
 
Eelnõu number:
283
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
29.08.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.09.07Menetluse lisadokumentVäljavõte asjaõigusseadusest. Ed. Vilde tee 124b kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
30.08.0713Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
12.09.073Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.09.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
20.09.075Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 225 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud