Õigusakt

Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta) (eelnõu nr 292)

[Pealehele]

Õigusakti number:
234
Vastuvõtmise kuupäev:
04.10.07
 
Eelnõu number:
292
Esitaja:
Keskerakonna fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon;   
  
Koostaja:
Isamaaliidu fraktsiooni nõunik-abi Eero Kosk;   
Reg. kuupäev:
06.09.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Keskerakonna fraktsiooni liige Paul Alekand  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.09.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
26.09.073Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.09.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
04.10.074Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 234 Ülesande andmine linnavalitsusele

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
06.09.07Saadetud linnavalitsusele  
19.09.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]