Õigusakt

Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)

[Pealehele]

Õigusakti number:
226
Vastuvõtmise kuupäev:
20.09.07
 
Eelnõu number:
293
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
07.09.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.09.07Menetluse lisadokumentLisamaterjal

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
12.09.074Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.09.076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
17.09.072Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.09.076Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 226 Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud