Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294)

[Pealehele]

Õigusakti number:
30
Vastuvõtmise kuupäev:
18.10.07
 
Eelnõu number:
294
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kesklinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
10.09.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
24.10.07Menetluse lisadokumentTallinna Kesklinna Halduskogu otsus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.09.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
26.09.074Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.09.074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
27.09.072Tarbijakaitsekomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
01.10.072Õiguskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
04.10.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
11.10.077Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
11.10.071Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.10.072Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
18.10.075Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 30 Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
15.10.07Õiguskomisjon1. Muuta § 17 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt: "(2) Raekoja platsil toimuva kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (laat, turg jms) kestvus 1 päev, välja arvatud üritustel, mida korraldatakse avalikes hu´vides linna ametiasutuste või nende poolt volitatud isikute poolt linnavalitsuse loa alusel". 2. Muuta §17¹ lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt: "(2) Kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avalikud üritused(laat, turg jms) toimuvad kolmapäeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini. Kauplemine on lubatud ajavahemikul kella 8.00 kuini 19.00-ni. Kauplemisinventari paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma samas ajavahemikus. 3. Täiendada § 17¹ uue lõikega 3 järgmises sõnastuses: "(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korda ei rakendata kaubandusliku sisuga üritustel, mida korraldatakse avalikes huvides linna ametiasutuste või nende poolt volitatud isikute poolt linnavalitsuse loa alusel".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst