Õigusakt

Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (eelnõu nr 300)

[Pealehele]

Õigusakti number:
249
Vastuvõtmise kuupäev:
04.10.07
 
Eelnõu number:
300
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
12.09.07
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
04.10.07SeletuskiriUus seletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1 ja lg 3 p 3.
14.09.07Menetluse lisadokumentSeletuskiri
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1 ja lg 3 p 3.
14.09.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
14.09.07Menetluse lisadokumentVäljavõte Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjoni koosoleku protokollist
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1 ja lg 3 p 3.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.09.0714Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
26.09.071Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.09.0720Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
04.10.0719Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 249 Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
 Kiri   Ilmse ebatäpsuse parandamine seletuskirjas fail[Tekst]