Õigusakt

Linnamäe tee 11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (eelnõu nr 301)

[Pealehele]

Õigusakti number:
248
Vastuvõtmise kuupäev:
04.10.07
 
Eelnõu number:
301
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
12.09.07
Ettekandja:
Lasnamäe Linnaosa vanem Kalle Klandorf  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.09.07Menetluse lisadokumentSeletuskiri
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4.
14.09.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
14.09.07Menetluse lisadokumentKohtumäärus, lk 1
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentKohtumäärus, lk 2
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10
14.09.07Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentDokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
14.09.07Menetluse lisadokumentVäljavõte Lasnamäe linnaosa eluasemekomisjoni koosoleku protokollist
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.09.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
26.09.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.09.0719Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
04.10.0718Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 248 Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud