Õigusakt

Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus (eelnõu nr 302)

[Pealehele]

Õigusakti number:
31
Vastuvõtmise kuupäev:
18.10.07
 
Eelnõu number:
302
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kultuuriväärtuste Amet;   
Reg. kuupäev:
17.09.07
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.09.079Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
10.10.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.10.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
15.10.071Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
18.10.076Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 31 Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst