Õigusakt

Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (eelnõu nr 303)

[Pealehele]

Õigusakti number:
245
Vastuvõtmise kuupäev:
04.10.07
 
Eelnõu number:
303
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kesklinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
18.09.07
Ettekandja:
Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
18.09.07Menetluse lisadokumentSeletuskiri
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1.
18.09.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
18.09.07Menetluse lisadokumentMarvet, väljavõte eluasemekomisjoni protokollist ja kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
18.09.07Menetluse lisadokumentKiiver, väljavõte eluasemekomisjoni protokollist ja kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
18.09.07Menetluse lisadokumentFeldman, väljavõte eluasemekomisjoni protokollist ja kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
18.09.07Menetluse lisadokumentKripsaar, väljavõte eluasemekomisjoni protokollist ja kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
18.09.07Menetluse lisadokumentKnjagnitskaja, väljavõte eluasemekomisjoni protokollist ja kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
18.09.07Menetluse lisadokumentAder, väljavõte eluasemekomisjoni protokollist ja kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
18.09.07Menetluse lisadokumentLoor, väljavõte eluasemekomisjoni protokollist ja kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
18.09.07Menetluse lisadokumentMaksimova-Balitskaja, väljavõte eluasemekomisjoni protokollist ja kinnistusregistri andmed
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.09.073Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.09.0716Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
04.10.0715Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 245 Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud