Õigusakt

Rahukohtu tn 5 kinnistu müük (eelnõu nr 312)

[Pealehele]

Õigusakti number:
237
Vastuvõtmise kuupäev:
04.10.07
 
Eelnõu number:
312
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
21.09.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
21.09.07Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentLV 17.07.2006 korraldus nr 1536 failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentLisadokumendid/LV 21.01.2004 korraldus nr 108 failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentLV 24.01.2007 korraldus nr 99 failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentLV 25.10.2006 korraldus nr 2137 failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentLisadokumendid/LV 28.06.2006 korraldus nr 1487 failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentLV 29.06.2007 korraldus nr 1300 failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentRahukohtu tn 5 ehitisregistri andmed failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentRahukohtu tn 5 katastriüksuse plaan failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentRahukohtu tn 5 kinnistu asukoha skeem ja pildid failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentRahukohtu tn 5 kinnistusregistri andmed failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentRahukohtu tn 5 piiriprotokoll ja maakatastri õiend failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentTlv 19.06.2003 otsus nr 247 failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentVäljavõte Haldusmenetluse seadusest failDokumendi tekst     
26.09.07Menetluse lisadokumentLisadokumendid/LV 28.06.2006 korraldus nr 1486 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.09.0711Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.09.078Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
01.10.0710Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
04.10.077Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 237 Rahukohtu tn 5 kinnistu müük

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
01.10.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud