Õigusakt

Tartu mnt 87d kinnistu müük (eelnõu nr 313)

[Pealehele]

Õigusakti number:
238
Vastuvõtmise kuupäev:
04.10.07
 
Eelnõu number:
313
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
21.09.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
21.09.07Menetluse lisadokument25.07.1996 hoonestusõiguse seadmise leping failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentAkt ehitise vastuvõtu kohta failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentKaart_pildid failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentMaa-ameti väljavõte failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentTartu mnt 87 kinnistusregistri väljavõte failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentTartu mnt 87d akt failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentTartu mnt 87d kinnistusregistri väljavõte failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentTartu mnt 87d krundiplaan failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentTLV 08[1].07.1996 korraldus nr 1839-k failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentTLV 11[1].10.2006 korraldus nr 2044-k failDokumendi tekst     
21.09.07Menetluse lisadokumentTLV 21[1].11.1997 korraldus nr 4638-k failDokumendi tekst     
26.09.07Menetluse lisadokument05.01.1998 hoonestusõiguse seadmise leping
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.09.0712Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.09.079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
01.10.0711Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
04.10.078Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 238 Tartu mnt 87d kinnistu müük

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
01.10.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud