Õigusakt

Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine (eelnõu nr 314)

[Pealehele]

Õigusakti number:
246
Vastuvõtmise kuupäev:
04.10.07
 
Eelnõu number:
314
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
21.09.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
21.09.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 3 p 3
21.09.07Menetluse lisadokumentVäljavõte eluasemekomisjoni koosoleku protokollist failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.09.071Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.09.0713Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.09.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
04.10.0716Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 246 Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst