Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
286
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
319
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Keskkonnaamet;   
Reg. kuupäev:
21.09.07
Ettekandja:
abilinnapea Deniss BoroditÅ¡  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.09.0713Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
09.10.073Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.10.079Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
22.10.070Keskkonnakomisjonjätta päevakorra projektist välja.
25.10.076Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.076Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
19.11.074Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.11.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
29.11.0713Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 286 Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.10.07juriidiline osakondläbi vaadanud