Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord

[Pealehele]

Õigusakti number:
35
Vastuvõtmise kuupäev:
15.11.07
 
Eelnõu number:
321
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu kantselei;   
Reg. kuupäev:
21.09.07
Ettekandja:
revisjonikomisjoni aseesimees Leonid Mihhailov  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Keskerakonna fraktsioon; Reformierakonna fraktsioon; Isamaaliidu fraktsioon; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.09.0714Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
11.10.0710Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
25.10.077Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
12.11.072Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
15.11.077Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 35 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
12.11.07ÕiguskomisjonMuuta eelnõu § 50 ja täiendada eelnõud uue §-ga 51 järgmises sõnastuses: § 50. Linnavolikogu kantselei korraldav ametnik moodustab kontrollimise käigus kogutud dokumentidest või nende ärakirjadest kontrollitoimiku. Kontrollitoimikusse lisatakse kontrolliülesanne ja –küsimustik, kontrollitava asutuse kirjalikud selgitused ja seisukohad, revisjoniakt ja ärakirjad akti põhistavatest olulistest dokumentidest, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõu(d), asjaosaliste ja linnavalitsuse seisukohad revisjoniaktile ja eelnõudele, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsus ning muud asjas tähtsust omavad dokumendid. § 51. Asjaajamisaasta jooksul hoitakse lõpetatud kontrollitoimikuid revisjonikomisjoni korraldava ametniku juures ning teisi revisjonikomisjoni asjaajamist puudutavaid dokumente revisjonikomisjoni sekretäri juures. Pärast asjaajamisaasta lõppemist hoitakse lõpetatud kontrollitoimikuid ja muid revisjonikomisjoni dokumente kuni Linnaarhiivi üleandmiseni linnavolikogu kantselei dokumendiosakonnas.  
12.11.07Õiguskomisjon  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.11.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
 Saadetud linnavalitsusele  F-11/1324
31.10.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda ja teha ettepanek jätta eelnõust välja § 52 fail[Tekst]