Õigusakt

Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84)

[Pealehele]

Õigusakti number:
264
Vastuvõtmise kuupäev:
18.10.07
 
Eelnõu number:
322
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
26.09.07
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.09.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1 ja lg 3 p 3.
27.09.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
27.09.07Menetluse lisadokumentPõhja-Tallinna Valitsuse eluasemekomisjoni koosoleku protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1 ja lg 3 p 3.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.09.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
10.10.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.10.0720Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
18.10.0720Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 264 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84).

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
10.10.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud