Õigusakt

Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve

[Pealehele]

Õigusakti number:
32
Vastuvõtmise kuupäev:
01.11.07
 
Eelnõu number:
324
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsplaneerimise osakond;   
Reg. kuupäev:
27.09.07
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.11.07Õigusakti lisaLisad 1 kuni 8 failDokumendi tekst     
27.09.07Menetluse lisadokumentTeise lisaeelarve lisad failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.09.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
01.10.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
04.10.071Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
09.10.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.10.071Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.10.072Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
11.10.074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
15.10.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
16.10.071Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
18.10.074Volikogu istunglõpetada II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.
22.10.072Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
25.10.071Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti III lugemisele
29.10.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu kolmas lugemine ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega.
01.11.071Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 32 Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
11.10.07Tarbijakaitsekomisjon 1. suurendada toetust koolieelsetele eralasteasutustele 1 444 000 krooni võrra (katteallikana märkida trahvide laekumine);  
11.10.07Tarbijakaitsekomisjon 2. suurendada toetust MTÜ-le Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla 100 000 krooni võrra (katteallikana märkida üksikisiku tulumaksu suurem laekumine).  
17.10.07RahanduskomisjonMuudatusettepanekud Tallinna linna 2007. aasta teise lisaeelarve 2. lugemiseks fail[Tekst]  
31.10.07RahanduskomisjonMuudatusettepanekud Tallinna linna 2007. aasta teise lisaeelarve 3. lugemiseks fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
15.10.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud