Õigusakt

Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

[Pealehele]

Õigusakti number:
34
Vastuvõtmise kuupäev:
01.11.07
 
Eelnõu number:
325
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Keskkonnaamet;   
Reg. kuupäev:
02.10.07
Ettekandja:
abilinnapea Deniss BoroditÅ¡  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
09.10.070Linnamajanduskomisjonjätta päevakorra projektist välja.
11.10.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
22.10.071Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
23.10.073Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
25.10.074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
29.10.071Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
01.11.074Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 34 Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
22.10.07Keskkonnakomisjon1. muuta § 10 lõigete 2, 5 ja 6, § 11 lõike 1 ning § 12 sõnastust asendades sõnad "linnavalitsus või tema poolt volitatud isik" sõnadega "linnavalitsuse poolt volitatud isikuna linnaosa vanem" vastavas käändes;  
22.10.07Keskkonnakomisjon2. jätta välja § 13 lõikes 4 sõnad "või on juurdepääs muul viisil takistatud";  
22.10.07Keskkonnakomisjon3. muuta § 13 lõike 4 teist lauset ja sõnastada järgmiselt: "Tühisõit on võrdsustatav 50 % jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega mahuti tühjendamisega";  
22.10.07Keskkonnakomisjon4. muuta § 23 tähtaeg "september 2007" tähtajaks "november 2007".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
22.10.07juriidiline osakondläbi vaadanud