Õigusakt

Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
254
Vastuvõtmise kuupäev:
18.10.07
 
Eelnõu number:
329
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
04.10.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
04.10.07Menetluse lisadokumentJoonis failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentKooskõlastuste koondtabel failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentMaavanaema heakskiit failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
09.10.077Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
11.10.0710Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
18.10.0710Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 254 Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
09.10.07Linnamajanduskomisjontäiendada otsuse eelnõu uue punktiga 3 järgmises sõnastuses: „3. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks linnavolikogu 5. oktoobri 2000 otsusega nr 328 kehtestatud Sõpruse pst 201/203 ja J. Sütiste tee 1 kinnistute maa-ala detailplaneering Sõpruse pst 201/203, Sõpruse pst 203a, J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute osas.”  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
09.10.07Juriidiline osakond fail[Tekst]