Õigusakt

Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
267
Vastuvõtmise kuupäev:
01.11.07
 
Eelnõu number:
331
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
04.10.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
04.10.07Menetluse lisadokumentAsukohaskeem failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentMaavanema heakskiit failDokumendi tekst     
04.10.07Menetluse lisadokumentVäljavõtted seadustest failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
09.10.078Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.10.0713Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
25.10.0710Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
01.11.078Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 267 Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
09.10.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud