Tagasi võetud eelnõu

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest)

[Pealehele]

  
Tagasivõtmise kpv.:
01.11.07
Eelnõu number:
332
Esitaja:
Linnavolikogu liige Mati Eliste;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Mati Eliste;   
Reg. kuupäev:
04.10.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Mati Eliste  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst      failTagasivõtmise avaldus       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
11.10.0714Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
24.10.071Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
25.10.077Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
01.11.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
24.10.07Haridus- ja kultuurikomisjonMuuta otsuse eelnõu punkti 1 ja sõnastada järgmiselt: "1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks moodustada töörühm Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimiseks.".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
24.10.07juriidiline osakondMuuta ja asendada viide "Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 3" viitega "Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 1 ning lg 2"  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
04.10.07Saadetud linnavalitsusele  
17.10.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]