Õigusakt

Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006

[Pealehele]

Õigusakti number:
270
Vastuvõtmise kuupäev:
15.11.07
 
Eelnõu number:
333
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
04.10.07
Ettekandja:
revisjonikomisjoni liige Epp Alatalu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Revisjonikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; jurist Katrin Kello;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
 Menetluse lisadokumentAkt failDokumendi tekst     
 Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
11.10.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
25.10.079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
01.11.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
07.11.0713Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
15.11.075Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 270 Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
24.10.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
05.10.07Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F-11/1273
24.10.07Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]