Õigusakt

Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
277
Vastuvõtmise kuupäev:
15.11.07
 
Eelnõu number:
338
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Mustamäe Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
10.10.07
Ettekandja:
Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
10.10.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
10.10.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
10.10.07Menetluse lisadokumentVäljavõte Mustamäe linnaosa eluasemekomisjoni koosoleku protokollist
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
11.10.0717Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
25.10.079Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.0715Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.073Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.11.0716Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 277 Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
07.11.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud