Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
265
Vastuvõtmise kuupäev:
01.11.07
 
Eelnõu number:
345
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
11.10.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
11.10.0719Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
24.10.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
25.10.073Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
29.10.072Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
01.11.073Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 265 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
24.10.07Haridus- ja kultuurikomisjontäiendada otsuse eelnõu punktis 1 toodud loetelu järgmistega sõnadega: "isadepäeval - novembri teisel pühapäeval, võidupühal - 23. juunil".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst