Õigusakt

Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)

[Pealehele]

Õigusakti number:
281
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
346
Esitaja:
linnavolikogu liikmed Maria Beljatskaja, Tarmo Lausing ja Nikolai Degtjarenko;   
  
Koostaja:
linnavolikogu liikmed Maria Beljatskaja, Tarmo Lausing ja Nikolai Degtjarenko;   
Reg. kuupäev:
18.10.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu liige Maria Beljatskaja  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Rahanduskomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
29.11.07Menetluse lisadokumentV. Freimuthi ettekanne failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
25.10.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.073Haridus- ja kultuurikomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
07.11.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
12.11.071Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
15.11.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
21.11.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
22.11.0712Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
29.11.074Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 281 Ülesande andmine linnavalitsusele

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
12.11.07Rahanduskomisjon1. Muuta otsuse eelnõu punkti 2 asendades sõna "välireklaamidena" sõnadega "nende läheduses".  
12.11.07Rahanduskomisjon2. Muuta otsuse eelnõu punkti 1 asendades sõna "tarbimisega" sõnaga "liigtarbimisega".  
12.11.07Rahanduskomisjon3. Muuta otsuse eelnõu punkti 1 lisades peale sõna "korraldada" sõnad "koostöös kolmanda sektori organisatsioonidega".  
21.11.07Haridus- ja kultuurikomisjon1. Muuta otsuse eelnõu punkti 1 ja sõnastada järgmiselt: „1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks korraldada pikaajaline kampaania linnaelanike teavitamiseks alkoholi ja teiste meelemürkide tarvitamisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest.”.  
21.11.07Haridus- ja kultuurikomisjon2. Muuta otsuse eelnõu punkti 2 ja sõnastada järgmiselt: „Arvestades Tallinna saamist Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2011, korraldada konkurss eesmärgiga leida 31. märtsiks 2008 ühtne ideekavand, kuidas aastani 2011 propageerida turvalist ja narkootikumivastast, alkoholivaba ja sportlikku „Tallinna elustiili”.  
21.11.07Haridus- ja kultuurikomisjon3. Muuta otsuse eelnõu punkti 3 ja sõnastada järgmiselt: „3. Linnavalitsusel näha 2008. aasta linnaeelarves rahvusvahelise konkursi läbiviimiseks ja konkursi teavitamiskampaania kulude katteks ette 500 000 (viissada tuhat) krooni.”.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
13.11.07juriidiline osakondläbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
19.10.07Saadetud linnavalitsusele  kiri nr F-11/1325
31.10.07Linnavalitsuse seisukoht   Toetada fail[Tekst]