Õigusakt

Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine

[Pealehele]

Õigusakti number:
279
Vastuvõtmise kuupäev:
15.11.07
 
Eelnõu number:
351
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Kesklinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
19.10.07
Ettekandja:
Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
19.10.07Menetluse lisadokumentEluasemekomisjoni ettepanek
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
25.10.0716Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
07.11.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
15.11.0718Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 279 Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
07.11.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud