Õigusakt

Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
273
Vastuvõtmise kuupäev:
15.11.07
 
Eelnõu number:
352
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
19.10.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
25.10.0717Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
05.11.072Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.11.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
07.11.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.071Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.11.0711Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 273 Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
06.11.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud