Õigusakt

Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale

[Pealehele]

Õigusakti number:
37
Vastuvõtmise kuupäev:
15.11.07
 
Eelnõu number:
353
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haridusamet;   
Reg. kuupäev:
24.10.07
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
25.10.0718Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
07.11.078Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
12.11.073Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.11.0710Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 37 Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
07.11.07Haridus- ja kultuurikomisjonMuuta eelnõu pealkirja ja sõnastada järgnevalt: "Huvikooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
30.10.07juriidiline osakondEttepanek muuta eelnõu pealkirja ja sõnastada järgnevalt: "Huvikooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine". Ettepaneku põjendus: Tulenevalt Õigustloovate aktide eelnõude normitehnika eeskirja § 44 määruse eelnõu pealkiri väljendab kokkuvõtlikult eelnõu sisu. Esitatud eelnõu pealkiri sisaldab kogu esitatud määruse sisu, st §1+§2 teksti.