Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
287
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
356
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
01.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.11.076Haridus- ja kultuurikomisjonEelnõu ei arutatud kvoorumi puudumise tõttu.
07.11.073Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
12.11.074Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.11.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
21.11.073Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.11.079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
29.11.0714Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 287 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
13.11.07Juriidiline osakondläbi vaadanud