Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
38
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
361
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
05.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.11.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.076Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.11.075Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.11.071Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
29.11.071Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 38 Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.11.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud