Õigusakt

Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
290
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
362
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
05.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
05.11.07Menetluse lisadokumentKehtetuks tunnistatava planeeringu ala skeem failDokumendi tekst     
05.11.07Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
05.11.07Menetluse lisadokumentSiseministeeriumi taotlus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.11.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
20.11.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.11.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
29.11.0717Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 290 Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst