Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
53
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
366
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Spordi- ja Noorsooamet;   
Reg. kuupäev:
07.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.11.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
22.11.077Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
05.12.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.12.0719Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
10.12.072Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
13.12.0717Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 53 Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
10.12.07ÕiguskomisjonMuuta § 3 ja sõnastada see järgmiselt:" Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst