Õigusakt

Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
280
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
368
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kultuuriväärtuste Amet;   
Reg. kuupäev:
07.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.11.075Haridus- ja kultuurikomisjonEelnõu ei arutatud kvoorumi puudumise tõttu.
07.11.0717Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
12.11.074Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.11.074Haridus- ja kultuurikomisjon toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
22.11.073Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
29.11.073Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 280 Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011” elluviimiseks .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
21.11.07Haridus- ja kultuurikomisjonMuuta otsuse eelnõu pealkirjas ja eelnõus läbivalt projekti nimi "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011" nimeks "Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst