Õigusakt

Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
298
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
371
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Keskkonnaamet;   
Reg. kuupäev:
14.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Deniss BoroditÅ¡  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; Lastekaitsekomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.11.073Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.11.0710Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
04.12.071Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.12.074Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.12.0724Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
13.12.0723Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 298 Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
19.11.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud