Õigusakt

Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele

[Pealehele]

Õigusakti number:
283
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
372
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kommunaalamet;   
Reg. kuupäev:
15.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Deniss BoroditÅ¡  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Rahanduskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.11.076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
26.11.073Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.11.072Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.11.076Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.11.077Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 283 Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst